Search Site

Merilniki krvnega tlaka

Krvni tlak - tihi ubijalec, ta stavek ste zagotovo že velikokrat slišali. Poskrbite za preventivo in redno spremljajte vaš krvni tlak, saj lahko na ta način preprečite marsikatero zdravstveno težavo. Merilniki tlaka se v osnovi ločijo po obliki in sicer poznamo zapestne merilce in nadlahtne merilce. Zapestni merilniki so bolj primerni za starejše osebe, saj je namestitev in njihova uporaba nekoliko lažja kot je to pri nadlahtnih merilnikih. V sami natančnosti večjih odstopanj ni pri nobenem, saj morajo vsi prestati zahtevne in potrebne teste, na podlagi katerih lahko pridobijo certifikate o ustreznosti.


EV SSL Certificate